Контакт

Институт за развитие на публичната среда

а: ул. „Струмица” 1А, ап. 2
София 1000, България

т: + 359 2 958 24 33
ф: + 359 2 958 24 33
e: iped@iped.bg